วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วิธีการสลับ account twitter ที่มีมากกว่า 1 account

หากคุณมี account ของ twitter มากกว่า 1 account และได้ทำการเพิ่มบัญชีที่มีอยู่ เข้าไปแล้ว ต่อไปนี้เป็นการใช้งาน twitter 2 account บนสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว

เริ่มจากเปิด twitter app ขึ้นมา และกดเลือกเมนูตามภาพด้านล่าง
กดเลือกเมนูบัญชี

จะเห็นว่าขณะนี้มี twitter อยู่ 2 account ตามที่คุณได้เพิ่มเอาไว้ และ twitter ที่กำลังใช้งานอยู่จะมีการทำเครื่องหมายไว้ด้านหลัง หากต้องการสลับ account ก็เพียงแค่กดเลือก account ที่ต้องการ
ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ คุณสามารถสลับ account ไปมาได้ตามความต้องการ